ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ESF

Ukončení projektu „Systematické vzdělávání manažerských a obchodních dovedností zaměstnanců JAS ČR.

Společnost JAS ČR, a.s. úspěšně ukončila realizaci vzdělávacího projektu „Systematické vzdělávání manažerských a obchodních dovedností zaměstnanců firmy JAS ČR a.s.“. 

Projekt byl 100% financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt probíhal v období říjen 2010 až září 2012.

Díky projektu bylo podpořeno 102 zaměstnanců společnosti JAS ČR, a.s. Účastníci vzdělávání měli možnost zdokonalení především manažerských dovedností, umění efektivního prodeje a obchodu – komunikačních a prezentačních znalostí, což bylo podpořeno zavedením interního vzdělávání prostřednictvím nově ukotvené pozice supervizita prodeje ve společnosti.

 

Mimo vzdělávání došlo při setkávání zaměstnanců na kurzech k výměně cenných zkušeností a příkladů dobré praxe, což vedlo k zefektivnění procesů ve společnosti.

Výstupem projektu jsou 4 Inovované produkty (Inovace vzdělávací programu manažerského vzdělávání, Inovace programu interního systematického vzdělávání, Komplexní modul Profesního rozvoje zaměstnance, Komplexní modul Programu HR manažer, které jsou uveřejněny na stránkách www.esf.cz.

Více podrobností o průběhu realizace a přínosech projektu pro společnost JAS ČR, a.s. a účastníky samotné vzdělávacích kurzů je možno se seznámit v Závěrečné zprávě projektu.

Závěrečná zpráva ke stažení.

 
 
 
 

PRŮBĚH REALIZACE VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU ESF

Společnost JAS ČR, a.s. úspěšně pokračuje v realizaci vzdělávacího projektu „Systematické vzdělávání manažerských a obchodních dovedností zaměstnanců firmy JAS ČR a.s.“.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem (www.esfcr.cz) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt byl zahájen v říjnu 2010 a bude probíhat až září 2012.

Pro zachování vysoké úrovně poskytovaných služeb je nutné konstantní investování do nejcennějšího zdroje celé společnosti - lidských zdrojů. Hlavním cílem projektu je realizace vzdělávacích akcí pro zaměstnance společnosti JAS ČR, a.s. za účelem zvýšení adaptability konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců.

Projekt nabízí zaměstnancům JAS ČR a.s. další profesní vzdělávání v těchto oblastech:

•    program pro management
•    program pro obchodní zástupce
•    prodejní a komunikační dovednosti pro telefonní operátorky a prodavačky
•    program pro interní lektory - školitele
•    personalistiku

 

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti, pracujících v různých divizích, střediscích a na různých úrovních pozic. Projekt je koncipován tak, aby bylo umožněno vzdělání co největšímu počtu zaměstnanců. Vzdělávací aktivity zajišťuje realizační tým společnosti JAS ČR a.s. ve spolupráci s externím dodavatelem společností Vzdělávání a rozvoj dospělých s.r.o..

Program pro management a obchodní zástupce byl zahájen v listopadu 2010, program pro telefonní operátorky a prodavačky v lednu 2011, otevřený kurz HR manažera v říjnu 2011.

Program pro interní lektory proběhl během jara 2011. V dubnu 5 školitelů získalo „Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu“. Za finanční podpory z projektu začali interní lektoři prostřednictvím spolujízd podporovat obchodní zástupce – pomáhat uplatňovat jim získané teoretické dovednosti a znalosti z kurzů v terénu.

Financována z projektu byla i odborná literatura, díky níž mohou účastníci kurzů prohlubovat a rozšiřovat své znalosti a dovednosti získané na kursech.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Fotodokumentace z kurzů

 

Fotodokumentace z kurzů Manažerské akademie, Programu obchodních zástupců, telefonních operátorek a interních lektorů:

Fotodokumentace z kurzů
Fotodokumentace z kurzů
Fotodokumentace z kurzů
Fotodokumentace z kurzů
< Zavřít galerii

Zpět


Mezi naše spokojené zákazníky patří:

Albert Penny market Valmont Coop DT Traficon GG Tabák

JAS ČR, a.s.
Jana Masaryka 22
586 01 Jihlava

tel.: +420 567 563 534
fax: +420 567 563 536
jas@jas-cr.cz


Školení ESFŠKOLENÍ ESF


Velkoobchodní síť JAS ČR,a.s. je díky své velikosti, zkušenostem a zaměření na cigarety, elektronické cigarety a tabákové výrobky ideálním partnerem pro všechny, kteří očekávají od dodavatele maximální kvalitu za přijatelnou cenu.ČISTÍRNA ŠATSTVA - JAS