Právní servis k cigaretám

Změna Zákona č.65/ 2017 Sb. „Protikuřácký zákon“ - od 31. května 2017

Změna Zákona č.65/2017 Sb. „Protikuřácký zákon“ Účinnost zákona je od 31. května 2017.

Zákaz kouření bude:

- ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,

- v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,

- na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,

- v dopravním prostředku veřejné dopravy,

- ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí,

- ve škole a školském zařízení,

- v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,

- v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let,

- ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,

- ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce,

- Ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb (s výjimkou dočasných staveb – např. letních zahrádek,… ), s výjimkou užívání vodních dýmek,

- v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí.

- Zakazuje se používat elektronické cigarety kromě míst jako jsou vnitřní prostory stravovacích služeb ( prostory, kde je nabízeno jídlo, či nápoje ) a v prostorách zoologických zahrad, či v prostorách na které se zákaz nevztahuje.

 

Toto sdělení má pouze informativní charakter a nelze se na něj zcela spoléhat. Plné znění novely zákona č. 65/2017 Sb., můžete nalézt například na webových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky, či aktuální sbírce zákonů ČR.

 
 
 

Změna zákonů k doutníkům, dýmkovým tabákům a e-cigaretám - květen 2017

Všechny Doutníky, dýmkové tabáky musí mít od 20.5.2017, dle platné novely zákona č. č. 110/1997 Sb., změnu zdravotního značení na svém obalu.

Nové zdravotní značení doutníků a tabáků do dýmek je větší než současné a obsahuje nově například odkaz na webové stránky pro odvykání kouření. Tím se dá dobře určit o jaký typ výrobku se jedná. Zda se starým varovným značením, či nový platným k prodeji od 20.5.2017.

- Dýmkové tabáky ( nově - webová adresa na zdravotním varování )

- Doutníky ( nově - webová adresa na zdravotním varování )

- Všechny doutníky a dýmkové tabáky rovněž nesmí obsahovat nově názvy charakteristických příchutí ( např. Jahoda, Meloun, Vanilka…atd. ).

 

Elektronické cigarety a e-liquidy ( od 20.5.2017 ):

- varování musí být nově na produktech včetně hardware

- obaly nesmí obsahovat žádné obrázky ovoce,…atd., taktéž nesmí obsahovat název příchutě.

- všechny prvky musí být součástí balení tzn. nelze nic lepit a dodělávat na krabičky atd. ( vše musí být pevně tištěno na obal )

- e-liquidy mohou mít maximální náplň 10ml - e-liquidy mohou mít max. obsah nikotinu 18g/1ml

- clearomizér tj. nádobka u vapovacích zařízení pro e-liquid, může mít maximální obsah pro 2ml e-liquidu

 

Staré výrobky, které nebudou splňovat výše uvedená značení, či normy, nesmějí být od 20.5.2017 v prodeji na území ČR.

 

Toto sdělení má pouze informativní charakter a nelze se na něj zcela spoléhat. Plné znění novely zákona č.110/1997 Sb, můžete nalézt například na webových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky, či aktuální sbírce zákonů ČR.

 
 
 

Končící platnost prodeje kolků "S"

Vážení obchodní partneři, zákazníci,

rádi bychom vás informovali, že k 31.3.2017 končí platnost prodeje cigaret s kolkem „S“.

Od 1.4.2017 lze legálně na území ČR prodávat pouze cigarety, které obsahují kolek „T“.

Platnost kolku „T“ je dle aktuálního znění zákona stanovena do 31.12.2017 s možností doprodeje cigaret s kolkem „T“ až do 31.3.2018.

 

Upozornění:

Z platné legislativy vyplývá, že prodejci nesmí na svých provozovnách mít po 1.4.2017 uskladněné jakékoliv zásoby cigaret se starými kolky „S“.

Tento sortiment ( cigarety s kolky „S“ ) se po datu 31.3.2017 bere jako neznačený tabákový výrobek a hrozí tudíž sankce ze strany státní správy, při zjištění namátkovou kontrolou ( např. Celní Správou ).

 

-Tato zpráva má pouze informativní charakter. Přesné znění zákonů vztahující se k výše uvedené problematice, naleznete ve sbírce zákonů ČR.

 
 
 

Probíhající i připravované legislativní změny 2016/2017

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás informovat a připomenout, jaké nás čekají změny při prodeji tabákových výrobků v rámci novely Zákona o potravinách a tabákových výrobcích č.110/1997 Sb.

– Cigarety a tabák určený k ručnímu balení cigaret se „starým“ designem (bez varovných obrázků) mohou být prodávány nejdéle do 7. prosince 2016.

– Tabákové výrobky, a bylinné výrobky určené ke kouření (doutníky, cigarilos, tabáky dýmkové, tabáky do vodních dýmek) mohou být nabízeny k prodeji se „starým“ designem (bez varovných obrázků) nejdéle do 20. května 2017.

– Cigarety a tabák určený k ručnímu balení cigaret s mentholovou příchutí se smí prodávat do 20. 5. 2020.

– Od 7. 12. 2016, se smí prodávat tabáky s min. gramáží 30g

 

Další připravované legislativní změny:

– Od 1. 12. 2016 přeřazuje doprovodný zákon k elektronické evidenci tržeb č. 113/2016 Sb. stravovací služby (kromě podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků) ze základní sazby daně 21 % do snížené sazby daně 15 %.

– Od 1. 1. 2017 nastane opět změna v sazbě SPD na tabákové výrobky platná pro rok 2017, s přechodným obdobím na doprodej „starých“ cigaret s kolkem „S“ a to do 31. 3. 2017.

– Od 1. 1. 2017 se předpokládá, že vstoupí v platnost novela zákona o DPH, kterou dojde k úpravě prodeje dobíjecích kuponů telefonních operátorů. Dobíjecí kupony, vám budou prodávány za koncovou spotřebitelskou cenu s 0 % sazbou DPH. Za nákup těchto kuponů, vám bude naším velkoobchodem namísto dnešní marže poskytnuta sleva do faktury na vámi zakoupené zboží.

– Od 1.3.2017 bude spuštěn pro maloobchody a velkoobchody systém elektronické evidence tržeb ( EET ).V rámci příprav na tuto skutečnost nabízíme našim zákazníkům k zakoupení, či pronájmu terminály EET, které vám zajistí veškeré technické požadavky v rámci této novely. - více ZDE 

 

Upozorňujeme: Tyto výše uvedené texty mají pouze informativní charakter. Kompletní výklad zákonů k výše uváděné problematice najdete ve Sbírce zákonů ČR (např. na stránkách Ministerstva vnitra České Republiky – www.mvcr.cz)

 
 
 

ZAHÁJENÍ EET PRO MALOOBCHODY A VELKOOBCHODY ( od 1.3.2017 )

Fáze EET ( Elektronické Evidence Tržeb ) pro Malo a Velkoobchody se blíží:

    1. fáze – Stravovací a ubytovací služby, již od 1. prosince 2016,

    2. fáze – Maloobchod a velkoobchod, již od 1. března 2017,

    3. fáze – Ostatní činnosti (s výjimkou 4. fáze), již od 1. března 2018,

    4. fáze – Vybraná řemesla, již od 1. června 2018

 

Jak řešit  případné problémy EET a s připojením k internetu?

Nabízíme Vám možnost plně se připravit na EET s námi = více informací ZDE

 

 

 

 

 
 
 

Novela zákona o zdravotním značení tabákových výrobků platná od 7.9.2016

Dne 9. června 2016 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR nový Zákon týkající se tabákových výrobků.

Novela tohoto zákona nabývá účinnosti 90. dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ( tzn. až 7.9.2016 ). Cigarety a tabák určený k ručnímu balení cigaret, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými novelou zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a byly vyrobeny nebo uvedeny na trh a označeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou být nabízeny k prodeji a prodávány nejdéle 3 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ( tzn. do 7.12.2016 !!! )

 

Tabákové výrobky, s výjimkou cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret, a bylinné výrobky určené ke kouření, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a byly vyrobeny nebo uvedeny na trh a označeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, smí být nabízeny k prodeji nejpozději do 20. 5. 2017.

 

Toto sdělení má pouze informativní charakter a nelze se na něj zcela spoléhat. Plné znění novely zákona č.110/1997 Sb. můžete nalézt například na webových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky – odkaz: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=7&T=687

 

Tým JAS ČR, a.s

 
 
 

Novela zákona o spotřebních daních platná od 1.1.2016

Dnem 1. 1. 2016 nabývá účinnosti zákon č. 315/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“).

Zákon mění stávající sazby daně z tabákových výrobků (spotřební daň) a ponechává regulaci předzásobení cigaretami, a to formou pevného data doprodeje jednotlivých balení cigaret určených k přímé spotřebě a označených tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně nakoupených za účelem dalšího prodeje. 

 

 Vzhledem k této legislativní změně nám dovolte, abychom Vám poskytli hlavní informace týkající se Vašeho obchodování:

• nové sazby daně z tabákových výrobků jsou účinné od 1. ledna 2016, tj. od tohoto data mohou být poprvé ve volném prodeji jednotlivá balení cigaret a tabáku ke kouření označená tabákovou nálepkou s písmenem „S“;

• jednotlivé balení cigaret označené tabákovou nálepkou s písmenem „P“ nelze prodávat konečnému zákazníkovi po 31. březnu 2016, přičemž se regulace předzásobení týká výhradně cigaret;

• jednotková balení doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření označená tabákovou nálepkou s písmenem „P“, „O“ a předcházejícími písmeny lze prodávat i po 31. březnu 2016 bez jakýchkoli omezení, vzhledem k tomu, že na tyto tabákové výrobky se regulace předzásobení nevztahuje;

 Se zněním novely zákona platné od 1.1.2016 se můžete seznámit zde: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=315/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy.

Aktuální znění zákona o spotřebních daních 353/2003 můžete najít zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-353

 

Tým JAS ČR, a.s.

 

 

 

 
 
 

Doprodej kolků "O"

Novela zákona o spotřebních daních účinnostá od 1. 12. 2014 zavádí omezení prodeje cigaret s kolkem "O"

Novela zavádí přechodné tříměsíční období pro doprodej cigaret s typem kolku „O“. Přechodné období začíná ode dne nabytí účinnosti zákona, tzn. od 1. 12. 2014 a termín doprodeje je 28. 2. 2015. Po tomto datu není  prodej v souladu se zákonem.

Povinnost doprodat cigarety s jiným typem kolku (např.: „K“, „N“) do konkrétního data není  stanovena.

V průběhu jednání se všemi výrobci cigaret jsme informováni o jejich přístupu zavést u jednotlivých výrobků nový kolek „P“ tak, aby žádnému obchodníkovi nečinilo potíže doprodat do uvedeného data 28.2.2015 zásoby výrobků s kolkem „O“.

Navrhujeme všem obchodníkům aby položky, které mají nižší obrátku v prodeji, nakupovali s kolkem „O“ po 1.12.2014 obezřetně, tak aby zásobu stihli doprodat do rozhodného data 28.2.2015. Vzhledem k tomu že i velkoobchody jsou povinni dodržet stejný termín nebude možné odebírat výrobky s kolkem „O“ zpětně z trhu na sklad velkoobchodu.

 

 

 
 
 

Novela zákona o spotřebních daních - nové sazby spotřební daně na kolky P

Tato novela stejně jako všechny předchozí mění sazby  daní u jednotlivých kategorií výrobků :

minimální sazba na 1 ks. cigarety se zvyšuje z 2,25 Kč na 2,37 Kč

u tabáků se daň zvyšuje ze současných 1.800 Kč /kg. na  1896 Kč /kg.

U doutníků dochází k nárůstu z 1,34 Kč / kus na 1,42 Kč / ks.

 
 
 

BEZPEČNOSTNÍ LISTY PRO PRODUKTY ZNAČKY ALIEN, NICK2GO, DEKANG, LIQUA, BIC, Ronson

Vážení zákazníci,
v novém roce 2013 vešla v platnost novela zákona, která upravuje prodej náplní ( „E-Liquidů“ ) do elektronických cigaret.
Hlavní změnou je, že každý prodejce E-liquidů s obsahem vyšším než než 1% hmotnostního objemu (nad 10mg) musí mít vázanou živnost.

 

 

Dalším z pravidel je mít na své provozovně technické dokumenty výrobce, či dovozce tzv. „Bezpečnostní listy“ k E-Liquidům, které po vás může požadovat kontrola ze státní správy.

Postupně budeme doplňovat ostatní dokumenty od výrobců s nimiž naše společnost spolupracuje.
V případě dalších dotazů, se na nás můžete obracet na - jas@jas-cr.cz

 
 
 

CIGARETY SE SNÍŽENOU NÁCHYLNOSTÍ KE VZNÍCENÍ LIP

Dle rozhodnutí evropské komise musí být všechny prodávané cigarety po 17. listopadu 2011 vyrobeny dle standardu "cigarety se sníženou náchylností ke vznícení". Tento standard vyžaduje, aby cigarety měli sníženou náchylnost ke vznícení, budou-li ponechány bez dozoru.

 

Společné komuniké výrobců cigaret prodávajících výrobky na území ČR si můžete přečíst níže.

V současné době komunikujeme s výrobci a se státem, jak se má obchodník naložit se staršími zásobami na skladě, které nejsou vyrobeny podle této technologie.

 
 
 

SHRNUTÍ PROTIKUŘÁCKÉHO ZÁKONA PLATNÉHO OD 1.7.2010

1.7.2010 vstupuje v platnost novela pritikuřáckého zákona, která zavádí dvě změny:

- v restauračních zařízeních musí být jasně uvedeno, o jaký typ zařízení z pohledu kouření se jedná

- v místech prodeje je stanoven nový text zákazu prodeje mladistvým

 

Zde si můžete stáhnout

1. vzor zákazové tabulky (tisk na A3)
2. vzor tabulky v restaručním zařízení
3. shrnutí základních bodů aktuálně platného protikuřáckého zákona
4. celý text aktuálně platného protikuřáckého zákona

 

 
 
 

NOVELA PROTIKUŘÁCKÉHO ZÁKONA 379/2005

Od 1.července 2010 začíná platit novela protikuřáckého zákona. Novela rozšiřuje zákaz prodeje z původního "tabákových výrobků" na "tabákové výrobky, tabákové potřeby a elektronické cigarety".

 

Přesné vyobrazení je součástí novely, na kteoru se můžete podívat v příloze.

 

Novela dále přikazuje provozovateli prostor určených ke stravování určit, zda je daný prostor kuřácký či nikoli a takový prostor řádně označit. Přesný vzhled označení včetně vyobrazení je součástí zákona.

 
 
 

NOVÉ SAZBY SPOTŘEBNÍ DANĚ OD 1.2.2010

Zákonem číslo 362/2009 dochází ke změně sazby spotřební daně u tabákových výrobků. Jestliže výrobci cigaret započítají do konečných prodejních cen zvýšení DPH od 1.1.2010 a zvýšení spotřebních daní od 1.2.2010, tak budou cigarety dražší o 1,40 (dražší cigarety) až 2,54 (levnější cigarety). O kolik se ve skutečnosti změní cena na kolku a jakou marži nastaví výrobci pro distribuci, zjistíme, až výrobci zveřejní nové ceníky, tedy někdy v únoru 2010.

Tentokrát by se nemělo opakovat velké předzásobení starými kolky tak jak jsme ho zažili v roce 2008. Očekává se, že většina cigaret bude za novou-vyšší cenou prodávána do 3 měsíců od zvýšení spotřební daně.

 

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

Text

Sazba daně

Procentní část

Pevná část

Minimální

 cigarety

28 %

1,07 Kč/kus

celkem
nejméně však
2,01 Kč/kus

 

 

 

 doutníky, cigarillos

1,15 Kč/kus

 tabák ke kouření

1 340,00Kč/kg

 ostatní tabák

1 340,00Kč/kg

 

(2) Výše daně u doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření se vypočítá jako součin základu daně a pevné sazby daně, přičemž pro výpočet daně z tabáku ke kouření je rozhodující hmotnost tabáku ke kouření v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit.
(3) Výše daně u cigaret při použití pevné části a procentní části sazby daně se vypočítá jako součet následujících položek:
     a) součin procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret dělený stem,
     b) součin pevné části sazby daně a počtu kusů.
(4) Výše daně u cigaret při použití minimální sazby daně se vypočítá jako součin minimální sazby daně a počtu kusů.
(5) U cigaret se každých započatých 90 mm délky tabákového provazce považuje za jeden kus.
(6) Je-li výše daně u cigaret vypočtená při použití pevné a procentní části sazby daně nižší než výše daně vypočtená při použití minimální sazby daně, použije se výše daně vypočtená při použití minimální sazby daně.

 

Celý zákon si můžete přečíst zde http://www.sagit.cz/pages/zpravodajtxtanot.asp?cd=166&typ=r&zdroj=../_anotace/sb09362a

 

 
 
 

ZMĚNA DPH OD 1.1.2010

Zákonem číslo 362/2009 dochází s účinností od 1.1.2010 ke změně sazeb DPH z 9% na 10% a z 19% na 20%.

viz text celého zákona na http://www.sagit.cz/pages/zpravodajtxtanot.asp?cd=166&typ=r&zdroj=../_anotace/sb09362a

 

Zvýšení DPH nebudou výrobci cigaret promítat do konečné ceny na kolku, cena na kolku zůstane zachována (minimálně měsíc do 1.2.2010 kdy bude zvýšena spotřební daň). Zvýšenou cenu DPH budou výrobci hradit ze svého (důležití výrobci cigaret již zveřejnili své prodejní ceníky od 1.1.2010. Z nich vyplývá, že sníží cenu bez DPH a budou tedy vyšší sazbu DPH platit ze svého).

 

Pro obchodníky-plátce DPH z toho vyplývá neradostný důsledek. Zboží, které nakoupí do 31.12.2009 s DPH 19% budou muset po 1.1.2010 prodat s DPH 20% a tuto vyšší sazbu DPH odvést. U cigaret je to značně nepříjemné, protože cena pro spotřebitele je uvedena na kolku a o vyšší DPH nemůže obchodník zvýšit prodejní cenu. Jeho zisk z prodané krabičky bude tedy nižší, přibližně o 0,40 kč na krabičku.

 

U cigaret nakoupených po 1.1.2010 bude již zisk z jedné krabičky stejný jako před zvýšením DPH, protože výrobci sníží cenu bez DPH přibližně o 0,40 na krabičku.

 

 
 
 

ZAČÍNÁ PLATIT NOVELA ZÁKONA O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH

Od 1.1.2007 platí novela č. 575/2006 Sb, která novelizuje zákon o spotřebních daních číslo 353/2003 Sb.

Kompletní znění novely můžete najít na
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb06575&cd=76&typ=r

 

Anotace:

  • změna sazeb spotřební daně
  • upravuje zpusob značení a prodeje tabákových výrobků

 

 
 
 

ZAČÍNÁ PLATIT TZV. PROTIKUŘÁCKÝ ZÁKON Č. 379/2005 SB.

Protikuřácký zákon upravuje povinnosti prodejců tabákových výrobků a provozovatelů pohostinských zařízení. Zákon je v platnosti od 1.1.2006

 

Celý zákon si můžete najít na adrese

http://www.sagit.cz/pages/zpravodajtxtanot.asp?zdroj=../_anotace/sb05379a&cd=166&typ=r

 

Anotace:

- povinnosti prodejců při prodeji tabákových výrobků, omezení věku kupujícího a prodávajího

- zákaz kouření ve veřejných prostorách a pohostinstvích pokud nemají vyhrazen kuřácký koutek

- novelizuje zákon č. 353/2003Sb par. 107 o spotřebních daních - minimální množství cigaret v krabičce je 20ks

 

 
 
 

Zpět


Mezi naše spokojené zákazníky patří:

Albert Penny market Valmont Coop DT Traficon GG Tabák

JAS ČR, a.s.
Jana Masaryka 22
586 01 Jihlava

tel.: +420 567 563 534
fax: +420 567 563 536
jas@jas-cr.cz


Školení ESFŠKOLENÍ ESF


Velkoobchodní síť JAS ČR,a.s. je díky své velikosti, zkušenostem a zaměření na cigarety, elektronické cigarety a tabákové výrobky ideálním partnerem pro všechny, kteří očekávají od dodavatele maximální kvalitu za přijatelnou cenu.ČISTÍRNA ŠATSTVA - JAS