Právní servis k lihovinám

ZAHÁJENÍ EET PRO HoReCa ( od 1.12.2016 )

Fáze EET ( Elektronické Evidence Tržeb ) pro HoReCa se blíží:

1. fáze – Stravovací a ubytovací služby, již od 1. prosince 2016,

2. fáze – Maloobchod a velkoobchod, již od 1. března 2017,

3. fáze – Ostatní činnosti (s výjimkou 4. fáze), již od 1. března 2018,

4. fáze – Vybraná řemesla, již od 1. června 2018

 

Kdo bude evidovat své tržby od 1. prosince 2016?:

Platí pro stravovací služby – restaurace, hospody, cukrárny, kavárny, rychlá občerstvení, atd., pouze pokud tato zařízení poskytují zázemí pro hosty (např. stoly, židle, toalety).

Platí pro ubytovací služby – hotely, motely, penziony, kempy,….atd.

Stánky s občerstvením ( tzv. okénkový prodej ) nebudou muset zavést EET již od prosince 2016, jelikož se nejedná o stravovací službu, ale o dodání zboží ( povinnost EET pro ně platí až od 1.3.2018 ).

 

U stravovacích služeb se také od 1. 12.2016 sníží sazba DPH z 21 % na 15 %.

V základní sazbě bude i nadále zůstávat podávání alkoholických nápojů.

 

Spropitné a EET:

Spropitné určené přímo pro číšníky a servírky podle MF ČR evidence tržeb nezasáhne. Spropitné bude předmětem evidence pouze tehdy, jestliže bude určeno přímo podnikateli. Spropitné, které bude příjmem personálu (ať už napřímo, či rozdělením do mzdy), nebude podléhat evidenci.

Jestliže spropitné obdrží napřímo zaměstnanci (od zákazníků nebo ve své výplatě) či zaměstnanci prostřednictvím svého zaměstnavatele, tak se nemusí částka evidovat. V případě, že však spropitné bude plně, či částečně příjmem pouze podnikatele, pak bude podléhat evidenci.

 

Jak řešit případné problémy EET a  připojení k internetu?

Připravte se s námi na EET a mějte k dispozici spolehlivou online evidenci = více informací ZDE

 

 

Více informací k zavádění EET se dozvíte u svého nejbližšího Finančního správce.

Údaje obsažené v tomto článku mají pouze informativní charakter a nelze se na ně plně spoléhat.

 
 
 

Zrušení nařízení vlády o rodných listech

Vážení obchodní partneři,
dne 11.7. byl vydán Vládou České republiky Předpis č. 128/2014 Sb. nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin.
Platnost tohoto předpisu je od 11.7.2014.
Účinnost tohoto předpisu je od 1.9.2014.


V souvislosti s výše uvedeným vyplývají následující povinnosti:
a) Povinnost osob povinných vydávat formulář o původu lihu dle Nařízení vlády č. 317/2012 Sb. (formulář o původu lihu ) vydávat tento formulář do 31.8.2014 (včetně).
b) Povinností osoby nakupující lihoviny pro potřebu dalšího prodeje (například gastrozařízení, maloobchod atd. ) je do 31.8.3014 včetně nechat si vystavit od prodejce formulář o původu lihu (dle doposud platného nařízení).
c) Po 1.9.2014 není nutné vydávat ani přijímat Formulář o původu lihu dle Nařízení vlády č. 317/2012 Sb. (formulář o původu lihu).
d) Formulář o původu lihu dle Nařízení vlády č 317/2012 Sb. k lihovinám nakoupeným před 1.9.2014 je nutno uchovávat v evidenci až do doby vyprodání zásob těchto lihovin z gastrozařízení nebo maloobchodu.


Reálný dopad v praxi je:
Od 1.9.2014 již není potřeba vystavovat Rodné listy včetně přílohy 3b.
 

 
 
 

REGISTRACE DISTRIBUTORA LIHU

K 25.12.2013 jsme splnili všechny náležitosti k registraci jako distributor lihu a k 7.1.2014 jsme obdrželi potvrzení.

 
 
 

NOVÝ ZÁKON O POVINNÉM ZNAČENÍ LIHU, SHRNUTÍ

Dne 1. 12. 2013 vstoupil v platnost nový zákon o povinném značení lihu a úpravy živnostenského zákona (307,308,309/2013). Tento zákon přináší nové povinnosti pro výrobce, distributora, či konečného prodejce (maloobchod, či restauraci prodávající konečnému spotřebiteli).

Plný výklad novely zákona naleznete na stránkách Generálního ředitelství cel – www.celnisprava.cz – lišta Daně – „Informace k povinnému značení lihu“.

 

Povinnosti pro výrobce a distributory lihovin

1) Od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2013 si musí každý distributor lihu zažádat na svém celním úřadu o registraci (registrační číslo). Musí doložit bezdlužnost a složit kauci 5 mil Kč (max. délka kauce 2 roky). Po dobu než se žádost vyřídí, je již považován za registrovaného distributora.

2) Distributor lihovin může nakupovat jen od registrovaného výrobce, či distributora a prodávat jen dalším registrovaným distributorům lihu nebo konečnému prodejci s koncesí (hospoda, či maloobchod).

3) Oznamovací povinnost o prodejích-  každý distributor musí ihned po konci prodejního dne odeslat data o prodejích na Generální ředitelství cel. Údaje budou obsahovat prodeje po jednotlivých EAN výrobků s uvedením množství na konkrétní IČO zákazníka.

4) Rodné listy vč. 3B části zůstávají nadále v platnosti.

 

Povinnosti pro konečného prodejce ( HORECA, či maloobchod):

1) Gastrozařízení a zařízení, které prodává alkohol, může od 1. 1. 2014 nakupovat lihoviny pouze od registrovaného distributora, který složil povinnou kauci 5 mil Kč a splnil povinnosti bezdlužnosti. Seznam registrovaných distributorů bude k dohledání na webovém portálu Generálního ředitelství cel – www.celnisprava.cz .

2) Od 1. 12. budou lahve s obsahem 15% a více objemového lihu značené pouze novými kolky. Každý kolek bude obsahovat číslo a unikátní QR kód. Po otevření láhve (přetržení kolku) musí tyto dva údaje zůstat nadále čitelné. Staré kolky budou mít neomezenou platnost.

3) Konečný prodejce lihovin může nakoupit alkohol pouze od registrovaného distributora a může alkohol prodat pouze koncovému spotřebiteli.

4) Každé gastrozařízení si musí bezplatně od 1. 12. 2013 do 1. 6. 2014 obstarat na svém živnostenském úřadu koncesi pro prodej alkoholu. V případě porušení zákona může být tato koncese trvale odejmuta.

5) Láhve s obsahem 15% a více obj. se mohou v gastrozařízeních prodávat pouze ve skleněných lahvích do maximálního objemu 1l.

Na maloobchodě maximálně od 0,06l do 3l jen ve skleněném obalu. Balení nad 3l bude bráno jako neznačený líh.

6) Na jednom výdejním místě lze mít otevřenou jen jednu láhev od druhu a výrobce.

7) Lahve se starým kolkem lze plynule doprodat bez omezení (pouze v 1l skleněném balení).

8) Alkohol pro osobní spotřebu personálu restaurace se nesmí vyskytovat na výdejním místě

 

 
 
 

NOVÝ ZÁKON O POVINNÉM ZNAČENÍ LIHU

Ve Sbírce zákonů v částce 117 byl dne 2. října 2013 vyhlášen zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (dále jen „nový zákon o povinném značení lihu“), který nabude účinnosti dnem 1. 12. 2013.

 

Veškeré aktuální informace jsou dostupné na stránkách celní správy http://www.celnisprava.cz/cz/dane/registr-znl/Stranky/default.aspx

Doporučujeme sledovat zde vycházející informace a podle nich postupovat.

 

 
 
 

RODNE LISTY LIHOVIN

Vážení obchodní přátelé,

přinášíme Vám seznam rodných listů k alkoholu, který byl vyroben po 1.1.2012. Tento seznam aktualizujeme podle dostupných informací od každého dodavatele.

V případě, že nenaleznete uvedenou šarži (LOT kód) ve složce rodných listů nebo v prohlášení prodejce 3b, kontaktujte svého obch. zástupce, nebo se na nás neváhejte obrátit na adrese: jas@jas-cr.cz

Rodné listy lihovin a prohlášení 3b JAS najdete zde

 

Co potřebujete pro prodej lihovin s obsahem etanolu nejméně 20% objemových vyrobených v roce 2012?

  • Tuzemské lihoviny - dokumenty 1a nebo 1b, protokol o zkoušce lihu, dokument 2 a prohlášení prodejce 3b
  • Importované lihoviny - dokument 1c a prohlášení prodejce 3b

 

 
 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY, KTERÝM SE STANOVÍ FORMULÁŘ DOKLADU O PŮVODU NĚKTERÝCH DRUHŮ LIHU, DESTILÁTU

1) Lihoviny vyrobené před 1.1.2012 - nutno prokázat rok výroby na základě LOT kódu umístěného na lahvi, případně rozklíčováním kolků. Návody jsou k dispozici na stránkách výrobců a dovozců.
2) Lihoviny vyrobené po 1.1.2012 - zatím doporučujeme prodávat jen ty, ke kterým výrobci a dovozci poskytli rodné listy.

I my v této chvíli prodáváme pouze lihoviny, ke kterým jsou k dispozici rodné listy od výrobců. Věříme, že během pondělí nám ti výrobci, kteří tak dosud neučinili, rodné listy doručí. My je zařadíme na naše www.stránky k ostatním.

Pokud tedy od nás obdržíte lihoviny vyrobené po 1.1.2012, je potřeba, abyste si vytiskli rodné listy z  intetnetových stránek stránek výrobců a dovozců. Příloha 3b rodného listu, kterou vystavujeme my, jako distributor, by Vám měla být předána spolu se zbožím naším řidičem. Pokud by se vyskytl jakýkoli problém, kontaktujte nás.

 

Co obsahují rodné listy tuzemských lihovin:

Rodný list tuzemských lihovin se skládá ze 3 dokumentů od výrobce(dokumenty 1a nebo 1b, protokol o zkoušce, dokument 2) + 1 dokument od nás ( Prohlášení prodejce 3b), tj. celkem musíte mít připraveny pro kontrolní orgány 4 dokumenty.

 

Co obsahují rodné listy dovozových lihovin:

Rodný list dovozových lihovin je tvořen 1 dokumentem (1c) od dovozce + 1dokumentem od nás( Prohlášení prodejce3b), tj. celkem musíte mít připraveny pro kontrolní orgány 2 dokumenty.

 

 
 
 

STÁT PŘITVRDÍ: OD LEDNA 2010 BUDOU KOLKY I NA PLACATICÍCH

Producenti lihovin musejí od ledna lepit kolky i na balení s objemem od jednoho deci.

 

Více než čtyři roky už musejí producenti lihovin kolkovat každou láhev s obsahem dvou a více decilitrů. Od ledna stát přitvrdí. Všichni budou muset povinně lepit kolky jako doklad o zaplacení spotřební daně i na známé "placatice", tedy na balení větší než jedno deci. V příštím roce má navíc vstoupit v platnost zákon, zakazující prodej a distribuci lihovin ve větším než šestilitrovém balení.

Dosud někteří producenti - včetně jedničky trhu božkovského Stocku či jindřichohradeckého Fruko Schulz - se legálně vyhýbali komplikovanému kolkování tím, že plnili placatice objemem mírně nižším než dvě deci.

V prodeji až do října

S tím bude od ledna konec. "Čím nižší balení lihovin se kolkuje, tím máme lepší kontrolní přehled o trhu," vysvětluje mluvčí Generálního ředitelství cel Jiří Barták. "Letos se začala objevovat ve větším množství v obchodní síti dvoudecová balení za ceny, u kterých je jasné, že nemohly být kalkulované se spotřební daní," připomíná spolumajitel Fruka Josef Nejedlý. Plnit a prodávat obchodníkům placatice bez kolku mohou likérníci ještě do konce roku, neznačené zásoby mohou obchodníci prodávat nejpozději do října.

 

Konec obřích balení

Během příštího roku by měl začít platit i zákaz prodeje a distribuce lihovin v balení větším než šest litrů. Některé firmy, jako třeba Prostějovská Starorežná, mají v nabídce maximálně pětilitrová balení, takže tahle změna je nepostihne.

"Zákaz dodávek lihovin ve větším než šestilitrovém balení je ale další cestou k omezení černého trhu," reaguje šéf Unie výrobců lihovin Vladimír Steiner. Spotřeba lihovin v Česku totiž viditelně neklesá, pohybuje se kolem osmi litrů čtyřicetiprocentní lihoviny na hlavu. Výběr spotřební daně z lihu přitom jde letos dolů. Sami oficiální výrobci tvrdí, že je to tím, že vzrostl prodej nezdaněných lihovin například tím, že někteří černí dodavatelé zásobují hospody nezdaněným alkoholem ve velkoobjemových barelech. Nejčastěji se mluví o zdrojích ze severní Moravy nebo dovozu z Polska, odkud proudí k hospodským tuzemák, vodka a další nezdaněné lihoviny ve dvaceti nebo pětadvacetilitrových barelech. Hospodský si lihovinu přelije do prázdné lahve a je před kontrolou krytý.

Mluvčí celníků sice říká, že není podstatné, v jak velkém balení se lihovina převáží - hlavně, že má obchodník při kontrole doklad o zaplacení spotřební daně, ale i to lze podle lihovarníků hladce obejít. "Naši obchodní zástupci potvrzují, že tenhle způsob dodávky extrémně laciných, a tedy nezdaněných lihovin do hospod přibývá," uvedl brand manager lihovin v Bohemia Sektu Michal Panocha.

Tato opatření nebudou mít na cenu vliv, ale kořalky i tak v příštím roce zdraží. Výrobci lihovin budou totiž platit vyšší spotřební daň - o dvacet korun z litru čistého lihu. To zdraží lidem láhev zhruba o pět až osm korun.

Zdroj: Hospodářské noviny 16.12.2009

 

 
 
 

Zpět


Mezi naše spokojené zákazníky patří:

Albert Penny market Valmont Coop DT Traficon GG Tabák

JAS ČR, a.s.
Jana Masaryka 22
586 01 Jihlava

tel.: +420 567 563 534
fax: +420 567 563 536
jas@jas-cr.cz


Školení ESFŠKOLENÍ ESF


Velkoobchodní síť JAS ČR,a.s. je díky své velikosti, zkušenostem a zaměření na cigarety, elektronické cigarety a tabákové výrobky ideálním partnerem pro všechny, kteří očekávají od dodavatele maximální kvalitu za přijatelnou cenu.ČISTÍRNA ŠATSTVA - JAS